top of page

Lash babes

Public·39 members
John Martin
John Martin

Srpski Jezik Za Windows 7 Professional ^NEW^


Srpski jezik za Windows 7 Professional
Windows 7 Professional je jedno od najpopularnijih izdanja operativnog sistema Windows, koje nudi napredne funkcije i performanse za poslovne i profesionalne korisnike. Međutim, ako želite da koristite Windows 7 Professional na srpskom jeziku, morate da instalirate odgovarajući jezički paket ili paket jezičkog interfejsa (LIP).
srpski jezik za windows 7 professionalU ovom članku ćemo vam pokazati kako da preuzmete i instalirate srpski jezik za Windows 7 Professional, kao i kako da promenite jezik prikaza sistema i aplikacija.


Kako da preuzmete srpski jezik za Windows 7 Professional
Postoje dva načina da preuzmete srpski jezik za Windows 7 Professional: pomoću Windows Update ili pomoću Microsoftovog veb-sajta.


Pomoću Windows Update možete da preuzmete srpski jezički paket ako koristite Ultimate ili Enterprise izdanje Windows 7. Jezički paket pruža potpuno prevedenu verziju svih područja Windows sistema. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Otvorite Control Panel i kliknite na Clock, Language, and Region. • Kliknite na Change display language pod stavkom Region and Language. • Kliknite na Install/uninstall languages pod stavkom Keyboards and Languages. • Kliknite na Launch Windows Update i sačekajte da se otvori prozor Windows Update. • U levom panelu kliknite na Optional updates i potražite srpski jezički paket pod stavkom Language Pack. • Označite srpski jezički paket i kliknite na OK. • Kliknite na Install updates i sačekajte da se instalacija završi.Pomoću Microsoftovog veb-sajta možete da preuzmete srpski paket jezičkog interfejsa (LIP) ako koristite bilo koje izdanje Windows 7. Paket jezičkog interfejsa pruža delimično prevedenu verziju najčešće korišćenih područja Windows sistema. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Posetite ovu stranicu i izaberite srpski jezik iz padajućeg menija. • Kliknite na Download dugme i sačuvajte datoteku na vašem računaru. • Pokrenite datoteku i pratite uputstva za instalaciju.Kako da promenite jezik prikaza u Windows 7 Professional
Nakon što ste instalirali srpski jezik za Windows 7 Professional, možete da promenite jezik prikaza sistema i aplikacija. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Otvorite Control Panel i kliknite na Clock, Language, and Region. • Kliknite na Change display language pod stavkom Region and Language. • U padajućem meniju Choose a display language izaberite srpski jezik. • Kliknite na OK i ponovo pokrenite računar da biste primenili promene.Zaključak
Srpski jezik za Windows 7 Professional vam omogućava da koristite operativni sistem i aplikacije na vašem maternjem jeziku. Možete da preuzmete i instalirate srpski jezik pomoću Windows Update ili pomoću Microsoftovog veb-sajta, u zavisnosti od izdanja Windows 7 koje koristite. Takođe, možete da promenite jezik prikaza u Control Panel-u kada god želite. Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste uspešno instalirali srpski jezik za Windows 7 Professional.


Kako da koristite srpski jezik u Windows 7 Professional
Nakon što ste promenili jezik prikaza u Windows 7 Professional, možete da koristite srpski jezik u različitim aplikacijama i veb-lokacijama. Na primer, možete da koristite srpski jezik u Microsoft Office-u, Internet Explorer-u, Google Chrome-u, Facebook-u i drugim programima i servisima.


Da biste koristili srpski jezik u Microsoft Office-u, morate da preuzmete i instalirate jezički paket za Microsoft 365 . Jezički paket za Microsoft 365 vam omogućava da koristite Office na željenom jeziku, kao i da proveravate pravopis i gramatiku na tom jeziku. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Posetite ovu stranicu i izaberite srpski jezik iz padajućeg menija. • Kliknite na Download dugme i sačuvajte datoteku na vašem računaru. • Pokrenite datoteku i pratite uputstva za instalaciju. • Otvorite bilo koju Office aplikaciju i kliknite na File > Options > Language. • U padajućem meniju Choose Editing Languages izaberite srpski jezik i kliknite na Set as Default. • Kliknite na OK i ponovo pokrenite Office aplikaciju da biste primenili promene.Da biste koristili srpski jezik u Internet Explorer-u, morate da promenite jezičke postavke pregledača. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Otvorite Internet Explorer i kliknite na Tools > Internet Options. • Kliknite na Languages dugme pod stavkom General. • Kliknite na Add dugme i izaberite srpski jezik iz liste. • Kliknite na OK i zatvorite prozor Internet Options. • Osvežite veb-stranicu koju želite da pregledate na srpskom jeziku.Da biste koristili srpski jezik u Google Chrome-u, morate da promenite jezičke postavke pregledača. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Otvorite Google Chrome i kliknite na Menu > Settings. • Skrolujte do dna stranice i kliknite na Advanced. • Kliknite na Language pod stavkom Languages and input. • Kliknite na Add languages dugme i izaberite srpski jezik iz liste. • Označite opciju Display Google Chrome in this language pored srpskog jezika. • Kliknite na Relaunch dugme da biste ponovo pokrenuli pregledač.Prednosti korišćenja srpskog jezika za Windows 7 Professional
Korišćenje srpskog jezika za Windows 7 Professional ima mnoge prednosti za korisnike koji govore ili uče srpski jezik. Neke od prednosti su:


 • Poboljšanje produktivnosti i efikasnosti rada na računaru, jer možete da koristite sistem i aplikacije na vašem maternjem ili željenom jeziku. • Poboljšanje komunikacije i saradnje sa drugim korisnicima koji govore srpski jezik, jer možete da delite dokumente, poruke, veb-stranice i druge sadržaje na tom jeziku. • Poboljšanje učenja i usavršavanja srpskog jezika, jer možete da čitate, pišete, slušate i govorite na tom jeziku uz pomoć sistema i aplikacija koje podržavaju pravopisnu i gramatičku proveru, prevod, sintezu govora i druge funkcije.Zaključak
Srpski jezik za Windows 7 Professional vam omogućava da koristite operativni sistem i aplikacije na vašem maternjem ili željenom jeziku. Možete da preuzmete i instalirate srpski jezik pomoću Windows Update ili pomoću Microsoftovog veb-sajta, u zavisnosti od izdanja Windows 7 koje koristite. Takođe, možete da promenite jezik prikaza u Control Panel-u kada god želite. Korišćenje srpskog jezika za Windows 7 Professional ima mnoge prednosti za vašu produktivnost, komunikaciju, učenje i usavršavanje srpskog jezika. Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste uspešno instalirali i koristili srpski jezik za Windows 7 Professional.


Česta pitanja o srpskom jeziku za Windows 7 Professional
U ovom delu ćemo odgovoriti na neka česta pitanja koja korisnici imaju o srpskom jeziku za Windows 7 Professional. Ako imate neko drugo pitanje, možete da posetite Microsoftovu podršku ili da kontaktirate Microsoftov tim za podršku.


Da li je srpski jezik za Windows 7 Professional besplatan?
Da, srpski jezik za Windows 7 Professional je besplatan i možete ga preuzeti i instalirati sa Microsoftovog veb-sajta ili pomoću Windows Update. Međutim, morate da imate legalnu licencu za Windows 7 Professional da biste mogli da koristite srpski jezik.


Da li mogu da koristim srpski jezik za Windows 7 Professional na više računara?
Da, možete da koristite srpski jezik za Windows 7 Professional na više računara, pod uslovom da svaki računar ima legalnu licencu za Windows 7 Professional. Možete da preuzmete i instalirate srpski jezik na svaki računar pojedinačno ili da koristite USB fleš disk ili spoljni hard disk da biste preneli datoteke sa jednog računara na drugi.


Da li mogu da koristim srpski jezik za Windows 7 Professional na drugim izdanjima Windows 7?
Zavisi. Ako koristite Ultimate ili Enterprise izdanje Windows 7, možete da koristite srpski jezički paket koji pruža potpuno prevedenu verziju svih područja Windows sistema. Ako koristite bilo koje drugo izdanje Windows 7, možete da koristite srpski paket jezičkog interfejsa (LIP) koji pruža delimično prevedenu verziju najčešće korišćenih područja Windows sistema.


Da li mogu da promenim osnovni jezik Windows 7 sistema?
Ne, ne možete da promenite osnovni jezik Windows 7 sistema. Osnovni jezik je jezik koji ste izabrali prilikom instalacije ili kupovine Windows 7 sistema. Na primer, ako ste kupili englesku verziju Windows 7 sistema, osnovni jezik će biti engleski. Možete samo da dodate i promenite jezik prikaza koji se koristi za menije, dijaloge i druge stavke korisničkog interfejsa.


Da li mogu da deinstaliram srpski jezik za Windows 7 Professional?
Da, možete da deinstalirate srpski jezik za Windows 7 Professional ako više ne želite da ga koristite. Da biste to uradili, pratite ove korake:


 • Otvorite Control Panel i kliknite na Clock, Language, and Region. • Kliknite na Change display language pod stavkom Region and Language. • Kliknite na Install/uninstall languages pod stavkom Keyboards and Languages. • Kliknite na Uninstall display languages i izaberite srpski jezik koji želite da deinstalirate. • Kliknite na Next i pratite uputstva za deinstalaciju.Zaključak
Srpski jezik za Windows 7 Professional vam omogućava da koristite operativni sistem i aplikacije na vašem maternjem ili željenom jeziku. Možete da preuzmete i instalirate srpski jezik pomoću Windows Update ili pomoću Microsoftovog veb-sajta, u zavisnosti od izdanja Windows 7 koje koristite. Takođe, možete da promenite jezik prikaza u Control Panel-u kada god želite. Korišćenje srpskog jezika za Windows 7 Professional ima mnoge prednosti za vašu produktivnost, komunikaciju, učenje i usavršavanje srpskog jezika. Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste uspešno instalirali i koristili srpski jezik za Windows 7 Professional.


Zaključak
Srpski jezik za Windows 7 Professional vam omogućava da koristite operativni sistem i aplikacije na vašem maternjem ili željenom jeziku. Možete da preuzmete i instalirate srpski jezik pomoću Windows Update ili pomoću Microsoftovog veb-sajta, u zavisnosti od izdanja Windows 7 koje koristite. Takođe, možete da promenite jezik prikaza u Control Panel-u kada god želite. Korišćenje srpskog jezika za Windows 7 Professional ima mnoge prednosti za vašu produktivnost, komunikaciju, učenje i usavršavanje srpskog jezika. Nadamo se da vam je ovaj članak bio koristan i da ste uspešno instalirali i koristili srpski jezik za Windows 7 Professional. 6c859133af


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page